PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Malbaški

(020) 248 888

(020) 246 376

Pedijatar i nefrolog

Gimnaziju završio na Cetinju, Medicinski fakultet u Beogradu. Specijalizaciju pedijatrije završio 1972g.

Godine 1980.  polaže subspecijalistički ispit iz nefrologije(bolesti bubrega i mokraćnih puteva) za djecu i odrasle i dobija zvanje nefrologa.

Magistarsku tezu brani na Zagrebačkom sveučilištu 1981 god. a doktorsku tezu brani 1983 god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu i dobija zvanje DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA.

1985 god.dobija zvanje primarijusa, a 1992 god. zvanje naučnog savjetnika(vanrednog profesora). Bio je član Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog Instituta Univerziteta u Podgorici i Medicinskog odbora CANU.

Ima objavljenu jednu knjigu, 2 monografije i 55 stručnih i naučnih radova.

Bio rukovodilac i glavni istrazivaču 4 velika naučno istrazivačka projekta iz oblasti pedijatrije i nefrologije na teritoriji Crne Gore i bivše Jugoslavije.

Radna biografija: Od 1972 do 1976 god.bio načelnik Dječjeg odjeljenja u Medicinskom centru Novi Kneževac, Vojvodina, a od 1976 god. do 1992 god. radio u Medicinskom regrutnom centru u Podgorici.

Od 1992 do 1994 g od. radio u naučnom Medicinskom Institutu u Podgorici.

Od februara 1994 radi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ”MALBAŠKI” Podgorica na mjestu direktora i načelnika Pedijatrijsko nefrološke ambulante sa biohemijskom laboratorijumom čiji je i osnivač.

Anketni upitnik

Ukoliko ste zadovoljni ili nezadovoljni našom uslugom, stavite nam to do znanja putem ovog online formulara.

Poslednje novosti

Radno vrijeme

vrijeme

Radnim danima:
Pedijatrija:
08 - 13h i od 16 - 20h
Laboratorija:
07:30 - 13:30h i od 16 - 20h

Subotom:
Pedijatrija:
08:00 - 13:00h
Laboratorija:
08:00 - 13:00h

Nedeljom:
Pedijatrija:
09:00 - 12:00h
Laboratorija:
10:00 - 12:00h

Facebook