PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Malbaški

(020) 248 888

(020) 246 376

Endrokrinologija
Pedijatar i endokrinolog

Gimnaziju završio u Pljevljima, Medicinski fakultet u Beogradu.

Specijalizaciju iz pedijatrije završio  na Institutu za majku i dete Beograd.

Subspecijalizaciju iz dijabetologije i endokrinologije završio u Zagrebu 1977god.

Doktorsku disertaciju "PROUČAVANJE GOJAZNOSTI KOD ŠKOLSKE DJECE" u Crnoj Gori odbranio 1981 god. u Novom Sadu.

Zvanje naučnog saradnika dobio 1983,višeg naučnog saradnika 1986, a naučnog savjetnika 1991god.Iste godine dobio i zvanje primarijusa.

Za profesora Medicinskog  Fakulteta u Kragujevcu izabran 1992g.

1998god. postaje prvi profesor pedijatrije i osnivač katedre za Pedijatriju na Medicinskom Fakultetu u Podgorici.Za člana Med. Odbora CANU izabran 1990 g.

Titularni je član Balkanske medicinske Unije,Američke asocijacije endokrinologa,bio Predjednik Udruzenja endokrinologa Jugoslavije, Predsjednik endokrinološke sekcije Društva ljekara Crne Gore i dr.

Objavio 220 stručnih i naučnih radova, 11 monografija i 2 univerzitetska udzbenika. Za svoj samopregorni, dugogodišnji rad dobio brojna priznanja.

Na početku karijere radio u Rožaju, a od 1973.god. u Podgorici, najvećim dijelom u Dječjoj bolnici.

Anketni upitnik

Ukoliko ste zadovoljni ili nezadovoljni našom uslugom, stavite nam to do znanja putem ovog online formulara.

Poslednje novosti

Radno vrijeme

vrijeme

Radnim danima:
Pedijatrija:
08 - 13h i od 16 - 20h
Laboratorija:
07:30 - 13:30h i od 16 - 20h

Subotom:
Pedijatrija:
08:00 - 13:00h
Laboratorija:
08:00 - 13:00h

Nedeljom:
Pedijatrija:
09:00 - 12:00h
Laboratorija:
10:00 - 12:00h

Facebook