Štampa
Medicinska sestra pedijatrijskog smjera.

Završila srednju medicinsku školu u Podgorici 1982 god.

Od 1987 god. radi na Internom odjeljenju Dječje bolnice u Podgorici, a od 1991god u alergološkoj i nefrološkoj ambulanti u istoj ustanovi.

Od 2000 god. zaposlena u PZU “MALBAŠKI” - Podgorica.