PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Malbaški

(020) 248 888

(020) 246 376

Pedijatrija i porodična medicina

Specijalista pedijatar

Rodjen u Podgorici 1965.god. gdje je i završio gimnaziju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1991.god. Specijalizirao pedijatriju na Institutu za majku i dijete u Beogradu 1999.

Od 1991. do 2003.god. radio u Domu zdravlja Podgorica. Od 2003 radi u P.Z.U. “MALBAŠKI”.

Osim pedijatrije, Dr.Vuleković je bio, a i sada je angažovan u sferi sportske i porodične medicine. 2007.god - završio četvoromjesečni kurs edukacije iz porodične medicine.

Redovan učesnik kongresa u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor više stručnih radova.

Anketni upitnik

Ukoliko ste zadovoljni ili nezadovoljni našom uslugom, stavite nam to do znanja putem ovog online formulara.

Poslednje novosti

Radno vrijeme

vrijeme

Radnim danima:
Pedijatrija:
08 - 13h i od 16 - 20h
Laboratorija:
07:30 - 13:30h i od 16 - 20h

Subotom:
Pedijatrija:
08:00 - 13:00h
Laboratorija:
08:00 - 13:00h

Nedeljom:
Pedijatrija:
09:00 - 12:00h
Laboratorija:
10:00 - 12:00h

Facebook