PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Malbaški

(020) 248 888

(020) 246 376

Hematologija
Hematolog i onkolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Specijalistički ispit iz pedijatrije položio u Beogradu 1975 g.

Postdiplomske studije iz hematoonkologije završio u Beogradu 1981 god, iste godine brani magistarski rad i dobija zvanje magistra medicinskih nauka.

Godine 1982. bio na stručnom usavršavanju u Čehoslovačkoj.

Doktorsku disertaciju odbranio 1985g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu i dobija zvanje doktora medicinskih nauka.

U zvanje docenta na predmetu PEDIJATRIJA izabran na Medicinskom fakultetu u Podgorici 1998g. a za profesora na istom fakultetu 2004g.

U radnoj biografiji je vazno istaći da je od 1989 g.do 1991g. bio direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu narodnog podmlatka u Titogradu, a od tada do 1998g direktor Dječje klinike KBC Podgorica.

Objavio je 7 knjiga i monografija,  autor i koautor u 247 stručna i naučna rada štampanih u zemlji I inostranstvu.

Anketni upitnik

Ukoliko ste zadovoljni ili nezadovoljni našom uslugom, stavite nam to do znanja putem ovog online formulara.

Poslednje novosti

Radno vrijeme

vrijeme

Radnim danima:
Pedijatrija:
08 - 13h i od 16 - 20h
Laboratorija:
07:30 - 13:30h i od 16 - 20h

Subotom:
Pedijatrija:
08:00 - 13:00h
Laboratorija:
08:00 - 13:00h

Nedeljom:
Pedijatrija:
09:00 - 12:00h
Laboratorija:
10:00 - 12:00h

Facebook