Štampa
Nutricionista i dijeteticar

Medicinski fakultet završila u Beogradu 1971god.

Specijalistički ispit iz Higijene polozila 198o god.i postala prvi specijalista za higijenu i ishranu u Crnoj Gori.

Osnivač je i rukovodilac Savjetovališta za ishranu u Institutu za javno zdravstvo Crne Gore.

Bila Predsjednik Jugoslovenskog društva za ishranu od 1986 do 1990g.

Godine 1990 dobila zvanje primarijusa.

Ima zvanje naučnog saradnika pri Medicinskom institutu Podgorica. Ima objavljenih oko 60 stručnih i naučnih radova. Bila istrazivac u dva naučna projekta na teritoriji Crne Gore i napisala jedan koautorski udžbenik iz oblasti Higijene.

Duži niz godina sa bavi problemima ishrane djece i odraslih, posebno gojaznošću sa impozantnim rezultatima.