PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Malbaški

(020) 248 888

(020) 246 376

GLOBALNI ZDRAVSTVENI PROBLEM ČOVJEČANSTVA

Šećerna bolest(diabetes mellitus) predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih problema  u mnogim zemljama svijeta.Na žalost,sa puno prava se može reći da će broj oboljelih od šećerne bolesti u budućnosti biti sve veći.Na kongresu američkih dijabetologa u junu 2011.god. je saopšteno da danas u svijetu ima preko 350 miliona dijabetičara,a procjenjuje se da će se ovaj broj do 2030.god. udvostručiti!Prema saopštenju iste organizacije2006.god. dijabetes je odgovoran za milion amputacija svake godine,glavni je uzrok sljepila i glavni uzrok oštećenja bubrega stanovnika razvijenih zemalja,a samim tim odgovoran i za velike troškove dijalize.Na generalnoj skupštini  Ujedinjenih nacija(UN)2006.godine,usvojena je rezolucija o dijabetesu.Prvi put je jedno nezarazno oboljenje označeno kao globalni zdravstveni problem čovječanstva,koji se tretira poput epidemije infektivnih bolesti.Broj oboljelih u Crnoj Gori značajno premašuje 50.000.Činjenica,koja se lako primjećuje,bez obzira na nedostatak zvaničnih podataka,je da broj oboljelih raste takvom dinamikom da predstavlja ozbiljan zdravstveni i socijalni problem.

Na tip 2,ili insulin nezavisnu šećernu bolest,koja se javlja kod starijih i posebno gojaznih osoba,koja je daleko najčešća,otpada oko 80-90 % od svih oboljelih.Medjutim,tip 1,ili insulin zavisna šećerna bolest,nastala usljed manjka ili potpunog nedostatka sopstvenog insulina,i ako po učestalosti znatno manja,po toku i komplikacijama znatno teža,predstavlja ništa manje ozbiljan problem.Ovo tim prije što se ovaj tip bolesti javlja kod djece i odraslih mladjih od 40 god.Težinu i ozbiljnost kod oba tipa šećerne bolesti,daju akutne i posebno hronične komplikacije usljed promjena na sitnim i velikim krvnim sudovima očiju,bubrega,kardiovaskularnog i nervnog sistema.

Osnovni ciljevi u liječenju oboljelih od šećerne bolesti su:da se uklone simptomi bolesti,uspostavi dobra metabolička kontrola,oboljeli osposobe za normalan život,a djeci da omogući normalan rast,razvoj i dobijanje na tjelesnoj težini.Da bi se ostvarila preporučena načela savremeni terapijski pristup podrazumijeva:obučavanje(edukaciju),fizičku aktivnost,ishranu,oralne antidijabetike,insulin i samokontrolu.Insulinska terapija,neophodna u liječenju djece i mladih sa tipom 1 šećerne bolesti,pokazala se izuzetno korisna i u liječenju značajnog broja odraslih,sa tipom 2 šećerne bolesti.Mada je tokom dvadesetog vijeka ostvaren veliki napredak u liječenju,posebno tipa 1 šećerne bolesti,normalno je očekivati dalja ostvarenja i napredak u vremenu koje je pred nama. Preduslov  ostvarivanju   planiranog  koncepta  liječenja  je radikalna promjena  stila života,  koja se mora usvojiti  od najranijeg djetinjstva, posebno ,u odnosu na ishranu i fizičku aktivnost.  Na  taj način bi se smanjili  štetni uticaji na pojavu šećerne bolesti ,pogotovu na tip 2.

Postavi pitanje

Ovdje možete postaviti svoje pitanje ljekarima. Odgovor ćemo vam poslati putem elektronske pošte(e-mail).

Anketni upitnik

Ukoliko ste zadovoljni ili nezadovoljni našom uslugom, stavite nam to do znanja putem ovog online formulara.

Poslednje novosti

Radno vrijeme

vrijeme

Radnim danima:
Pedijatrija:
08 - 13h i od 16 - 20h
Laboratorija:
07:30 - 13:30h i od 16 - 20h

Subotom:
Pedijatrija:
08:00 - 13:00h
Laboratorija:
08:00 - 13:00h

Nedeljom:
Pedijatrija:
09:00 - 12:00h
Laboratorija:
10:00 - 12:00h

Facebook